Now showing items 1-3 of 3

 • Stárnutí fotografií účinkem světla a polutantů 

  Pasečná, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem obecných vlivů světla a polutantů (především ozónu) na inkoustový tisk. V teoretické části jsou popsány základní principy způsobů tisku, tiskových materiálů a některých způsoby ...
 • Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu 

  Černík, Václav
  Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých ...
 • Vyhodnocování výsledků z měření a emisní limity 

  Čech, Martin
  Hlavní náplní této práce je shrnutí a vysvětlení základních metod, které mohou být využity při vyhodnocování výsledků z měření škodlivin ve spalinách. Metoda, která by měla být nejvhodnější pro naše data, bude následně ...