Now showing items 1-2 of 2

  • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

    Kašová, Michaela
    Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
  • Přeložka komunikace II/431 a III/4317 u obce Kojátky 

    Janko, Vojtěch
    Předmětem diplomové práce je přeložka komunikací II/431 a III/4317 u obce Kojátky. Důvodem bylo nevyhovující prostorové řešení stávajících tras, které bylo ve stávajícím stavu v důsledku velkého množství směrových i výškových ...