Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA 

    Frýza, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu držáku mobilního zařízení PDA ASUS A730 do osobního automobilu. Výroba plastových dílů je realizována pomocí vakuového odlévání. Rešeršní část popisuje konstrukci ...