Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza kinematiky zavěšení MacPherson 

    Trnková, Lucie
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy významných bodů zavěšení MacPherson na kinematické charakteristiky. První část obsahuje popis vybraných parametrů zavěšení, jejich vlivu na jízdní vlastnosti automobilu a popis ...
  • Geometrie rejdové osy užitkových automobilů 

    Knor, Pavel
    Cílem této bakalářské práce je zjistit z databází vozidel charakteristické hodnoty sbíhavosti, odklonu, záklonu současných automobilů v závislosti na parametrech vozidel, které je přímo ovlivňují – výkon motoru, rok výroby ...