Now showing items 1-6 of 6

 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Chlachula, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Napájecí zdroj Power-Over-Fiber 

  Kos, David
  Tato práce se zabývá možnostmi přenosu energie optickým vláknem pro účely napájení elektronických zařízení. Zahrnuje problematiku přeměny elektrické energie na optickou, navázáním optického záření do optického vlákna, ...
 • Povrchové kalení litiny výkonovým polovodičovým laserem 

  Bezděk, Pavel
  Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Povrchové kalení je provedeno na litině ČSN 42 2430, za různých rychlostí laserové hlavy a výkonu ...
 • Svařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laseru 

  Mikeš, David
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesních parametrů při laserovém svařování hliníkových slitin řady 5000. Teoretická část práce popisuje druhy laserů a jejich využití v průmyslu, dále pojednává o vlastnostech ...