Now showing items 1-6 of 6

 • Separace polutantů na fotoreaktorech 

  Kurťák, Marek
  Diplomová práce se zabývá fotokatalytickou degradací organických polutantů na UV aktivovaných částicích anatasu ve vodní suspenzi. Měření jsou prováděny na čtvrťprovozním UV fotoreaktoru a cílem práce je zjistit časový ...
 • Stárnutí fotografií účinkem světla a polutantů 

  Pasečná, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem obecných vlivů světla a polutantů (především ozónu) na inkoustový tisk. V teoretické části jsou popsány základní principy způsobů tisku, tiskových materiálů a některých způsoby ...
 • Stárnutí inkoustového tisku vlivem ozonu 

  Pasečná, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na inkoustový tisk. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o způsobu tisku, materiálech pro inkoustový tisk, vlivech prostředí na degradaci výtisků a způsobech hodnocení ...
 • Škodlivé látky v odpadních vodách laboratoří 

  Červenka, Jiří
  Rtuť je velmi závažným polutantem. Je obsažena ve všech složkách životního prostředí. Pro její analýzu je vynaloženo mnoho úsilí. Jelikož rtuť patří mezi nebezpečné látky, její množství je limitováno nejen pro životní ...
 • Účinnost separace vodních polutantů na poloprovozním fotoreaktoru 

  Melicher, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá fotokatalýzou organických polutantov na UV aktivovaných časticiach anatasu samostatne a s prídavkom peroxidu vodíka a na samotnom peroxide vodíka. Meranie sa realizuje na poloprevádzkovom UV ...
 • Vyhodnocování výsledků z měření a emisní limity 

  Čech, Martin
  Hlavní náplní této práce je shrnutí a vysvětlení základních metod, které mohou být využity při vyhodnocování výsledků z měření škodlivin ve spalinách. Metoda, která by měla být nejvhodnější pro naše data, bude následně ...