Now showing items 1-3 of 3

 • Rizika spalování odpadů v domovních kotlech 

  Kopecká, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spalování odpadu v domovních kotlech. V první kapitole jsou blíže specifikovány složky domovního odpadu, také produkce a možné naklá-dání s odpadem. Druhá kapitola je zaměřena na ...
 • Vyhodnocení účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody. V úvodu je provedena rešerše zaměřená na pesticidy, jejich přísun do zdrojů pitné vody a možnosti jejich odstranění ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...