Now showing items 1-2 of 2

  • Vývoj a charakterizace hydrogelových nosičů pro moderní zemědělské aplikace 

    Mai, Thuy Ha
    Bakalářská práce se zabývá charakterizací hydrogelových nosičů a jejich využití v zemědělství. Enkapsulací aktivní složky do hydrogelové matrice je možno získat produkt, schopný kontrolovaně uvolňovat svůj obsah. V teoretické ...
  • Změkčování poly(3-hydroxybutyrátu) 

    Brňák, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá zmäkčovaním PHB vybranými typmi zmäkčovadiel. Vplyv zmäkčovadiel je porovnávaný medzi sebou vzhľadom na ich vlastnosti a štruktúru. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o zmäkčovaní polymérov ...