Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Izolace ligninu z hroznových semen a jeho aplikace jako plniva pro polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

  Vostrejš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou polymerních filmů z polyhydroxyalkanoátů (PHA) a jejich modifikací přídavkem ligninu jako aktivního aditiva. Motivací bylo vytvořit materiál s potenciálním využitím jako aktivní ...
 • Mikrovlákna na bázi polyhydroxybutyrátu pro medicínské aplikace 

  Gregušková, Zuzana
  Diplomová práca je zameraná na mikrovlákna na báze biopolyméru poly(3-hydroxybutyrátu) a ich využitie v medicínskych aplikáciách. Teoretická časť práce sa zaoberá štúdiom procesu tvorby vláken pomocou technológie odstredivého ...
 • Roubování VTMOS na PHB 

  Novotný, Igor
  Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...
 • Stresová odolnost bakteriálních monokultur a směsných kultur 

  Chorvátová, Michaela
  V tejto bakalárskej práci bola skúmaná stresová odolnosť bakteriálnych monokultúr a definovanej zmiešanej kultúry. Teoretickú časť predstavuje literárna rešerš, ktorá sa zaoberá všeobecnou stresovou odolnosťou baktérií a ...
 • Studium sorpčních vlastností mikroplastů 

  Hlaváčková, Hana
  V současné době je snaha nahradit konvenční plasty biodegradabilními produkty, které budou mít schopnost zastoupit tyto látky. Jedním z případných, v současnosti detailně studovaným biologicky odbouratelným plastem, je i ...
 • Uvolňování aktivních látek z pórovitého materiálu na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) 

  Černeková, Nicole
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom uvoľňovania aktívnych látok z pórovitých štruktúr na báze poly(3-hydroxybutyrátu) (P3HB). Teoretická časť popisuje základné charakteristiky polyhydroxyalkanoátov, ich účinky na ...
 • Vlastnosti nanokompozitu na bázi PHB a HNT 

  Stehnová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitem obsahujícím polyhydroxybutyrátovou matrici plněnou halloysitovými nanotrubkami. Shrnuje poznatky optimalizace povrchové úpravy plniva, kompatibility mezi plnivem a polymerem, ...
 • Vliv chemické struktury změkčovadla na vlastnosti bioplastu na bázi polyhydroxybutyrátu 

  Stehnová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá změkčováním poly(3-hydroxybutyrátu), kyseliny polymléčné a jejich směsi. Zjišťuje vliv chemické struktury změkčovadla na mechanické vlastnosti této polymerní směsi i na jeho difúzi z ní. Byla ...