Now showing items 1-9 of 9

 • Drug Release Kinetics of Electrospun PHB Meshes 

  Kundrát, Vojtěch; Černeková, Nicole; Kovalčík, Adriána; Enev, Vojtěch; Márová, Ivana (MDPI, 2019-06-14)
  Microbial poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) has several advantages including its biocompatibility and ability to degrade in vivo and in vitro without toxic substances. This paper investigates the feasibility of electrospun PHB ...
 • FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends 

  Melčová, Veronika; Chaloupková, Kateřina; Menčík, Přemysl; Kontárová, Soňa; Rampichová, Michaela; Hedvičáková, Věra; Sovková, Věra; Přikryl, Radek; Vojtová, Lucy (MDPI, 2020-11-27)
  Tissue engineering is a current trend in the regenerative medicine putting pressure on scientists to develop highly functional materials and methods for scaffolds’ preparation. In this paper, the calibrated filaments for ...
 • Izolace ligninu z hroznových semen a jeho aplikace jako plniva pro polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

  Vostrejš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou polymerních filmů z polyhydroxyalkanoátů (PHA) a jejich modifikací přídavkem ligninu jako aktivního aditiva. Motivací bylo vytvořit materiál s potenciálním využitím jako aktivní ...
 • Mikrovlákna na bázi polyhydroxybutyrátu pro medicínské aplikace 

  Gregušková, Zuzana
  Diplomová práca je zameraná na mikrovlákna na báze biopolyméru poly(3-hydroxybutyrátu) a ich využitie v medicínskych aplikáciách. Teoretická časť práce sa zaoberá štúdiom procesu tvorby vláken pomocou technológie odstredivého ...
 • Roubování VTMOS na PHB 

  Novotný, Igor
  Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...
 • Stresová odolnost bakteriálních monokultur a směsných kultur 

  Chorvátová, Michaela
  V tejto bakalárskej práci bola skúmaná stresová odolnosť bakteriálnych monokultúr a definovanej zmiešanej kultúry. Teoretickú časť predstavuje literárna rešerš, ktorá sa zaoberá všeobecnou stresovou odolnosťou baktérií a ...
 • Uvolňování aktivních látek z pórovitého materiálu na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) 

  Černeková, Nicole
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom uvoľňovania aktívnych látok z pórovitých štruktúr na báze poly(3-hydroxybutyrátu) (P3HB). Teoretická časť popisuje základné charakteristiky polyhydroxyalkanoátov, ich účinky na ...
 • Vlastnosti nanokompozitu na bázi PHB a HNT 

  Stehnová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitem obsahujícím polyhydroxybutyrátovou matrici plněnou halloysitovými nanotrubkami. Shrnuje poznatky optimalizace povrchové úpravy plniva, kompatibility mezi plnivem a polymerem, ...
 • Vliv chemické struktury změkčovadla na vlastnosti bioplastu na bázi polyhydroxybutyrátu 

  Stehnová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá změkčováním poly(3-hydroxybutyrátu), kyseliny polymléčné a jejich směsi. Zjišťuje vliv chemické struktury změkčovadla na mechanické vlastnosti této polymerní směsi i na jeho difúzi z ní. Byla ...