Now showing items 1-1 of 1

  • Fázově separované systémy biopolymer-lipid 

    Kubalová, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá studiem interakcí v systémech polymer-lipid s hlavním zaměřením na interakce vedoucí k fázové separaci. Z polymerů byly v této práci použity aniontové polyelektrolyty poly(4-styrensulfonát) ...