Now showing items 1-6 of 6

 • Nanostructured Polypyrrole-Based Ammonia and Volatile Organic Compound Sensors 

  Šetka, Milena; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2017-03-10)
  The aim of this review is to summarize the recent progress in the fabrication of efcient nanostructured polymer-based sensors with special focus on polypyrrole. The correlation between physico-chemical parameters, mainly ...
 • Návrh, výroba a testování grafenových biosenzorů 

  Tripský, Andrej
  Pokrok ve vývoji nanotechnologií nám poskytuje dobrou příležitost k vývoji nových špičkových zařízení. Tato práce si klade za cíl vyrobit, popsat a změřit grafenové pH senzory na dvou různých substrátech - polymeru parylenu ...
 • Organické polovodiče a součástky 

  Kočer, Martin
  Předložená bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnými vlastnostmi organických polovodičů, jejich strukturou a vlastnostmi vybraných představitelů. Prostřední část je věnována některým způsobům nanášení organických ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...
 • Vodivé polymery a jejich využití v superkondenzátorech 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití vodivých polymerů pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství polymeru ...