Now showing items 1-2 of 2

  • Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. 

    Wurstová, Agáta
    Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí ...
  • Typy a vlastnosti "metal-free" katalyzátorů pro živé polymerace biomateriálů 

    Repka, Martin
    Syntéza biokompatibilních a biodegradabilních polyesterů, použitelných převážně v medicíně, využívá pro polymeraci za otevření kruhu katalyzátory na bázi kovu (např. Sn, Al atd.), které se mohou po implantaci deponovat v ...