Now showing items 1-18 of 18

 • Dřevostavba polyfunkčního objektu v Brně 

  Kotianová, Miriama
  Hlavním cílem téhle diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby dřevostavby polyfunkčního objektu v Brně. Jedná se o novostavbu situovanou v k.ú. Bohunice, o třech nadzemních a jednom podzemním ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kuda, Daniel
  Polyfunkční objekt umístěný v proluce na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brněnských Zábrdovicích. Hlavním účelem budovy je vytvořit podmínky pro obrození upadající čtvrti v blízkosti centra, s čímž souvisí navržené ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Strnková, Markéta
  Polyfunkční dům doplňuje chybějící článek městského bloku. Komerční parter a garáže tvoří společnou platformu pro bytové domy. Hmota celého objektu. Umístění a tvar objektu vytváří veřejný prostor a soukromý vnitroblok.
 • Polyfunkční objekt 

  Dvořák, Jakub
  Diplomová práce zpracovává řešení polyfunkčního objektu, který je součástí návrhu přeměny průmyslového areálu v obytnou zónu s doplňujícími funkcemi obchodů a služeb včetně vytvoření zón pro relaxaci a odpočinek zastoupených ...
 • Polyfunkční objekt 

  Majsniar, Michal
  Diplomová práce „Polyfunkční objekt“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn nedaleko řeky Svitavy. Nosná konstrukce je v 1.PP tvořena z bednících tvarovek Best a ostatní patra ze systému ...
 • Polyfunkční objekt 

  Lauko, Marek
  Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby. Objekt je čiastočne podpivničený a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. Pre účely práce je ...
 • Polyfunkční objekt 

  Zářecký, Jan
  Tato diplomová práce je zpracována na samostatně stojící polyfunkční dům. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet. Objekt je zastřešen plochou střechou. V návrhu je kladen důraz na celkový soulad ...
 • Polyfunkční objekt 

  Polický, Jan
  Projekt řeší sedmipodlažní, podsklepený objekt v městské zástavbě. Součástí objektu je parkování na vlastním pozemku. Funkčně je objekt členěn na části pro obchod, administrativní a pro bydlení. Tvar objektu je terasovitý, ...
 • Polyfunkční objekt 

  Prokop, Radek
  Diplomová práce se zabývá projektem polyfunkčního objektu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby. Objekt má pět podlaží a je zastřešen plochou vegetační střechou. Konstrukční systém objektu ...
 • Polyfunkční objekt 

  Zogata, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Polyfunkční objekt“ dle náležitostí příslušných norem a předpisů. Novostavba se nachází na parcele č. 2636/5 v rovinatém terénu v ...
 • Polyfunkční objekt Litomyšl 

  Kovář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do ...
 • Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšňi 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím. Soubor ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v České Skalici 

  Hanuš, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu novostavby polyfunkčního domu v České Skalici se zaměřením na vybrané technologické etapy. Jedná se konkrétně o provádění zemních prací a zdění stavebním ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních plynových kotelen a ve výpočtové části zpracování projektu pro vytápění polyfunkčního domu. Čtyřpatrový polyfunkční dům je situován v Brně v ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Konečný, Ladislav
  Diplomová práce řeší návrh vytápění polyfunkčního objektu a větrání. Objekt se nachází v Uherském Hradišti. Předmětem práce je výběr vhodné varianty ze dvou zdrojů tepla (plynové kotle a kotel na hutá paliva) . Projektová ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Slovák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění v polyfunkčním objektu. Projekt řeší vytápění samostatně stojícího polyfunkčního objektu v Kostelci nad Ohří. Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Objekt je ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním objektu 

  Peřinová, Jitka
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném polyfunkčním objektu. Objekt je nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním patře se nachází bistro, ke kterému ...