Now showing items 1-15 of 15

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Málek, Ivan
  Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Staneková, Miroslava
  Predmetom bakalárskej práce je urbanisticko architektonický návrh riešenia zastavania parcely, ktorá sa nachádza v meste Valašské Meziříčí. Pozemok je situovaný v centre mesta, na hranici historického centra a sídlištnej ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Záthurecká, Zuzana
  Cieľom práce bolo vytvorenie polyfunkčného domu na veľmi výhodnej parcele, ktorá prepája dve mestské časti. Dom v mojom návrhu bude plniť tú istú funkciu- prepojenie.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Linderová, Ivana
  Z architektonického hľadiska je koncepcia odvodená od primárneho zámeru vstúpiť do prostredia kvalitnou a zaujímavou architektúrou s cieľom ohľaduplne dotvoriť preluku medzi objektami a vytvoriť vstupnú bránu pre pasantov ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Bírová, Eva
  Hlavným cieľom bolo navrhnúť polyfunkčný dom vo Valašskom meziříčí . Snažila som sa nadviazať na historickú parceláciu v blízkom okolí a zároveň podporiť pohyb ľudí a tým priniesť nový život do centra mesta.
 • Intenzivní dům v Brně 

  Račko, Valentín
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom polyfunkčného domu. Objekt má za cieľ preskúmať možnosť zahustenia tradičnej blokovej zástavby v historickej štruktúre mesta. Nachádza sa v Brne v mestskej časti Brno- stred. Je vymedzené ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Bohumel, Martin
  Mestský polyfunkčný dom na Křížové ulici. Projekt mestského domu na Starom Brne vychádza v prvom rade zo svojej lokality a špecifickej parcely medzi dvoma nárožiami na vyústení budúcej pešej zóny v priamom kontakte s rušným ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Urminská, Barbora
  Jedným zo základných cieľov návrhu bolo vytvorenie životaschopnej zástavby, ktorá bude koncepčne zapadať do danej lokality na nároží ulíc Bratislavská a Stará. Logickým vyústením je návrh polyfunkčného domu s prevažujúcou ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Vankušová, Katarína
  Nárožie zastavané súborom 4 budov sa nachádza na križovatke ciest Bratislavská a Stará. Hlavná budova výtvarnej školy sa stáva významným nárožím uprostred križovatky. Obytné budovy poskytujú nízkonákladové byty pre študentov ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Dulíková, Anna
  Celý objekt obsahuje v prízemí prenajímateľné priestory. V druhom až piatom poschodí sa nachádzajú byty v dvoch hmotách. Byty sú určené pre mladé páry, študentov či menšie rodiny. Celá hmota domu je stvárnená v kontraste ...
 • Polyfunkční dům 

  Michna, Patrik
  Zadaním mojej diplomovej práce bolo navrhnúť novostavbu polyfunkčného objektu. Výber funkcie polyfunkčného objektu vychádza z požiadaviek územného plánu zvolenej lokality, mesta Brno, k.ú Žídenice. Cieľom navrhovania bolo ...
 • Polyfunkční dům 

  Vlado, Roman
  Abstrakt: Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby polyfunkčného domu v katastrálnom území obce Nové Mesto nad Váhom. Objekt sa nachádza na voľnom pozemku na okraji obce. Na použitú parcelu musí byť dobudovaná ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Gracová, Michaela
  Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného domu v Brne v mestskej časti Brno-Líšeň. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Líšeň na svahovitom pozemku prístupnom z rušnej komunikácie Novolíšeňská zo severnej ...