Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza polygonálních modelů pomocí neuronových sítí 

  Dronzeková, Michaela
  Práca sa zaoberá odhadom rotácie na 3D modeloch čeľuste. Popisuje metódy na priame spracovanie 3D modelov aj spracovanie modelu pomocou rasterizácie a porovnáva tieto metódy. Na vyhodnotenie sietí bola zavedená metrika, ...
 • Decimace polygonálních modelů 

  Johannesová, Daniela
  Při reprezentaci objektů pomocí polygonálních modelů často vznikají modely obsahující velmi vysoké množství polygonů. Pokud chceme pracovat s takovým modelem v reálném čase, tak je nutné ho zjednodušit.Proces zjednodušování ...
 • Modelování postav - Polygonal wrapper 

  Žák, Pavel
  Tento projekt se zabývá problematikou optimalizace polygonálních 3D modelů, především modelů postav lidí. Jsou zde představeny a diskutovány základní principy a metody používané v oblasti optimalizace prostorových polygonálních ...
 • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

  Zouhar, Marek
  Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
 • Vkládání vodoznaků do 3D modelů 

  Stehlík, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vkládání a extrakci vodoznaku do/z 3D modelů reprezentovaných polygonální sítí. Cílem je zvolení vhodné metody pro vkládání/extrakci vodoznaku a vytvoření nástroje, který bude dané metody ...