Now showing items 1-15 of 15

 • Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále 

  Velecká, Kateřina
  Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. ...
 • Dokumentace cvičného bodového pole Nesměř 

  Roubal, Pavel
  Dokumentace cvičného bodového pole v Nesměři je komplexní projekt. Dochází při něm k rekognoskaci, doplnění a přepracování geodetických údajů a nivelačních údajů. Dále ke kontrole polohové a výškové přesnosti bodů. Výsledné ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - střední část 

  Chaloupka, Roman
  Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - západní část 

  Staufčík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem vedoucím k vyhotovení map půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250 v západní části Kaňonů v jeskyni Býčí skála. Práce obsahuje popis lokality, ve které speleologické mapování ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu hospodářského statku v Jekově. 

  Pracná, Petra
  Cílem bakalářské práce je zaměření a dokumentace hospodářského stavení v Jekově, nacházejícího se v obci Zvěstov v katastrálním území Bořkovice. První část práce se zabývá měřickými pracemi, volbou bodového pole a metod ...
 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - severní část 

  Sánthová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí jeskyně Výpustek tak, aby bylo možné doplnit již existující mapové dokumenty vypracované studenty VUT v Brně a spojit je do jednoho celku pokrývající terén nad jeskyní. Práce ...
 • Revitalizace lokality Horečky - gedetické zaměření 

  Svobodová, Veronika
  Bakalářská práce obsahuje geodetické zaměření, výpočetní práce, výsledky měření a zpracování za účelem revitalizace historického areálu „Horečky“ ve městě Frenštátě pod Radhoštěm a obce Trojanovice. Výsledkem je účelová ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

  Netolický, Lukáš
  V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - severní část 

  Matušková, Klára
  Cílem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření části oblasti historické důlní těžby v katastrálním území Olomučany. V dané lokalitě byla vybudována měřická síť pomocí technologie GNSS a oboustranně připojeného a ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Soldán, Jan
  Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je zaměření části lokality Holštejn a vytvoření její účelové mapy. V terénu jsou změřeny prvky polohopisu, výškopisu, nadzemní znaky inženýrských sítí, terénní hrany, vstupy ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Černohous, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy zadané části lokality u obce Holštejn v měřítku 1:500. Konkrétně se jedná o zaměření terénního reliéfu, závrtů a vstupů do jeskyň v okolí přírodní rezervace Bílá voda, ...
 • Vyhotovení účelové mapy 

  Adamcová, Jana
  Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření areálu firmy SEKO Aerospace a.s. v katastrálním území Louny. A následné vytvoření účelové mapy v měřítku 1:500, obsahující polohopis, výškopis, povrchové znaky ...
 • Zaměření polygonu v prostoru jeskyně Býčí sklála v Moravském krasu 

  Zoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaměřením polygonového pořadu v hlavní chodbě části jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Konkrétně v části zvané Proplavaná skála. Výsledkem práce jsou trvale stabilizované body určené ve statním ...
 • Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 1. lokalita 

  Brátová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je zaměření renesančního areálu zámku v Rosicích. První část práce se zabývá měřickými pracemi, které zahrnují přípravu, tvorbu bodového pole a měření polohopisu a výškopisu. Druhá část práce popisuje ...