Now showing items 1-20 of 39

 • Coplanar Waveguide Microwave Sensor for Label-Free Real-Time Glucose Detection 

  Sameer, M.; Agarwal, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-06)
  In this work, a~real-time label-free microwave diagnostic approach using Co-Planar Waveguide (CPW) design has been demonstrated for glucose detection. This mechanism has tremendous potential for the biomedical applications. ...
 • Design and Modeling of Symmetric Three Branch Polymer Planar Optical Power Dividers 

  Prajzler, V.; Tuma, H.; Spirkova, J.; Jerabek, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  Two types of polymer-based three-branch symmetric planar optical power dividers (splitters) were designed, multimode interference (MMI) splitter and triangular shape-spacing splitter. By means of modeling the real structures ...
 • Design, Fabrication and Properties of the Multimode Polymer Planar 1 x 2 Y Optical Splitter 

  Prajzler, V.; Pham, N. K.; Spirkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  We report about design, fabrication and measurement of the properties of multimode 1 x 2 optical planar power splitter. The splitters were designed with help of OptiCAD software using ray tracing method. The dimensions of ...
 • Ekotoxikologické hodnocení polymerních substancí 

  Milatová, Martina
  Polymery nebo jejich modifikátory se stávají součástí celé řady výrobků. Po skončení životního cyklu jsou využitelné části výrobků recyklovány, avšak podstatná část se stává komunálním odpadem. Z těchto důvodů je žádoucí ...
 • Electrochemical Properties Of Gel Polymer Electrolytes Modified Flame Retardants 

  Veselkova, Iuliia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with preparation of gel polymer electrolytes modified by flame retardants based on methyl methacrylate. The aim of this work was to investigate the effect of thermal polymerization method on electrochemical ...
 • Electrospinning over Solvent Casting: Tuning of Mechanical Properties of Membranes 

  Ghosal, Kajal; Chandra, Aniruddha; Govindh, Praveen; Snigdha, Snigdha; Roy, Sudeep; Agatemor, Christian; Thomas, Sabu; Provazník, Ivo (Nature Publishing, 2018-03-22)
  We put forth our opinion regarding the enhanced plasticity and modulation of mechanical properties of polymeric films obtained through electrospinning process in this article. In majority of the pharmaceutical, biomedical, ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Flexible Polymer Planar Optical Waveguides 

  Prajzler, V.; Nekvindova, P.; Hyps, P.; Lyutakov, O.; Jerabek, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  We report about design, fabrication and properties of flexible polymer optical planar waveguides made of Epoxy Novolak Resin as planar waveguides deposited on various foil substrates. The design of the presented planar ...
 • Gel Polymer Electrolytes Based On MMA With Ionic Liquids 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. Very promising ...
 • Gel Polymer Electrolytes for Use in Lithium-ion Batteries 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer ...
 • An Influence Of Conductive Component Composition On Gel Polymer Electrolyte Properties 

  Veselkova, Iuliia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with searching of gel polymer electrolytes, which can be used as replacement of liquid electrolyte in lithium batteries and supercapacitors. The research reports how different salts and solvents affect ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Large Core Planar 1 x 2 Optical Power Splitter with Acrylate and Epoxy Resin Waveguides on Polydimetylsiloxane Substrate 

  Prajzler, V.; Mastera, R.; Jerabek, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  Fabrication process of multimode 1 x 2 optical rectangular planar power splitter suitable for low-cost short distance optical network is presented. The splitters were designed by beam propagation method for standard ...
 • Large Core Three Branch Polymer Power Splitters 

  Prajzler, V.; Mastera, R.; Spirkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  We report about three branch large core polymer power splitters optimized for connecting standard plastic optical fibers. A new point of the design is insertion of a rectangle-shaped spacing between the input and the central ...
 • Mechanické vlastnosti polymerů vyrobených 3D tiskem 

  Král, Filip
  Práce se zabývá hodnocením závislosti materiálových charakteristik na anizotropii polymerů Nylon 12 a Ultem 9085 vyrobených 3D tiskovou technologií Fused Deposition Modeling. Hodnocení materiálových charakteristik bylo ...
 • Moderní metody hodnocení polymerů 

  Ropek, Lukáš
  Práce tvoří přehled současných moderních metod hodnocení polymerů. První část se zabývá historickým vývojem, jednotlivými druhy a přípravou samotných polymerů. Dále je práce zaměřena na samotnou strukturu polymerů, popis ...
 • Modul ohřevu elektrozvlákňovací elektrody 

  Lukesle, Václav
  Diplomová práce se zabývá principiálním návrhem ohřevu elektrozvlákňovací elektrody. Na tuto elektrodu se přivádí vysoké napětí (desítky kV), které je nezbytnou součástí zařízení pro výrobu nanovláken. V práci je uvedena ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Návrh technologie výroby tělesa světlometu motocyklu 

  Nosek, Jan
  V diplomové práci je předložen návrh technologie výroby tělesa světlometu motocyklu z polymerního materiálu od firmy Bayer Apec – vysokoteplotní polykarbonát 1703. Literární studie shrnuje poznatky z technologie vstřikování ...