Now showing items 1-2 of 2

  • Studium objemových změn polymercementových malt 

    Vrablová, Simona
    Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající ...
  • Využití tensografu při optimalizaci složení malty 

    Hrbáček, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá sledováním deformací cementových kompozitů během tuhnutí a tvrdnutí. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně. Následně se práce ...