Now showing items 1-2 of 2

  • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

    Poduška, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
  • Predikce creepového poškození polymerních trubek 

    Luky, Robin
    V práci je uvedena metodika pro odhad životnosti polymerního potrubí, zatíženého vnitřním přetlakem s uvážením reziduálních napětí z výroby. Na základě numerických simulací zkoušky hydrostatickým tlakem jsou v této práci ...