Now showing items 1-1 of 1

  • Polysacharid-proteinové gely 

    Hájovská, Pavla
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých ...