Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza polysomnografických dat 

  Jagošová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou polysomnografických signálů, která je založena na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EOG a EMG signálů snímaných v průběhu ...
 • Analýza spánkového signálu EEG 

  Ježek, Martin
  Cílem této práce byl vývoj programu pro automatickou detekci arousalu v signálu spánkového EEG s použitím metod časově-frekvenční analýzy. Předmětem studie bylo 13 celonočních polysomnografických nahrávek (čtyři svody EEG, ...
 • Analýza spánkových EEG 

  Vávrová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových elektroencefalogramů, která je založená na výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Tyto parametry jsou počítány z jednotlivých úseků EEG signálů ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Kříženecká, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací polysomnografických záznamů, která je založená na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG signálů snímaných ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Vávrová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou polysomnografických záznamů, která je založená na výpočtu vybraných parametrů v časové, frekvenční a časově-frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG ...
 • Detekce spánkové apnoe 

  Hastík, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá podrobným popisem spánkové apnoe a metodami její detekce. První část práce je zaměřena na fyziologii spánku, samotnou spánkovou apnoe, její rozdělení, příznaky, rizikové faktory a léčbu. Další ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů 

  Martinková, Tereza
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem polysomnografie, elektroencefalografie, elektrookulografie a elektromyografie. Práce také rozebírá problematiku jednotlivých spánkových fází. Následuje teoretický popis ...
 • PSG-Based Classification of Sleep Phases 

  Králík, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work is focused on classification of sleep phases using artificial neural network. The unconventional approach was used for calculation of classification features using polysomnographic data (PSG) of real patients. ...
 • Využití umělých neuronových sítí pro hodnocení spánku 

  Vašíčková, Zuzana
  Hlavným cieľom semestrálnej práce je vytvorenie umelej neurónovej siete, ktorá bude schopná roztriediť spánok do spánkových epoch. Na začiatku je uvedené zhrnutie informácií o spánku a spánkových epochách. V ďalších ...