Now showing items 1-16 of 16

 • Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers 

  Hodul, Jakub; Mészárosová, Lenka; Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Dufek, Zdeněk (MDPI, 2019-11-26)
  Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers ...
 • Kolo smrti 

  Horčicová, Monika
  Bakalářská práce s názvem Kolo smrti- Kolo života zobrazuje koloběh života, ke kterému smrt neodmyslitelně patří. Objekt je seskládaný z částí lidské kostry do kruhu, ktrerý se pomyslně pohybuje. Spodní část kolo se prohýbá ...
 • Konstrukce řízené trysky vysokotlaké vstřikovací hlavy 

  Sýkora, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace směšovací trysky u vysokotlakého směšovacího stroje na výrobu výrobků z polyuretanu. Cílem práce je navrhnout konstrukci řízené směšovací trysky pro směšovací hlavu Cannon ...
 • Modifikace biodegradabilních polyurethanů biologicky aktivními látkami 

  Kupka, Vojtěch
  Předkládaná dizertační práce se zabývá novým způsobem přípravy biodegradabilních polyuretanů (PU) a jejich modifikací biologicky aktivními celulózovými nanokrystaly. Literární rešerše se zaměřuje na bioresorbovatelné PU v ...
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Moje soukromá sbírka – „tetraptych“ 

  Nikitina, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá zvětšením a převedením textury detailů abstraktních maleb v sochařské monochromní reliéfy. Jako podklad pro práci mi posloužila má sbírka 3D skenů detailů abstraktních maleb ze světově známých ...
 • Polyuretany využívané v technologii tváření 

  Špičák, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma: „Polyuretany využívané v technologii tváření“. Skládá se z jejich přehledu, vlastností a dále rozebírá jednotlivé metody tváření, které využívají ...
 • Příprava a charakterizace kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu 

  Kolomazník, Vít
  Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB ...
 • Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů 

  David, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá ...
 • Specifika tváření elastomery 

  Barák, Vít
  Práce obsahuje přehled metod tváření využívajících elastomerový nástroj včetně rozdělení jednotlivých nástrojů a vhodnosti k daným operacím. Tváření elastomery se řadí mezi nekonvenční metody tváření pomocí pružného nástroje, ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Vliv derivátů pyrrolidonu na alkydové a polyuretanové povlaky 

  Klímová, Edita
  Cílem bakalářské práce bylo doplnit údaje o odolnosti povlaků vytvořených nátěrovými hmotami na bázi alkydových a polyuretanových pryskyřic. V teoretické části byly shromážděny a utříděny relevantní informace z oblasti ...
 • Vliv směsí "Green solvents" a nanočástic na vybrané polymerní povrchové úpravy 

  Trhlíková, Lucie
  Práce je zaměřena na studium směsí rozpouštědel typu "green" a nanočástic při interakci s vybranými polymerními povrchovými úpravami. Hodnotí se odolnost povrchových úprav proti účinku směsí rozpouštědel s přídavkem přípravků ...
 • Využití nepevného nástroje – polyuretanu – ve tváření 

  Zigáček, Štěpán
  ZIGÁČEK Štěpán: Využití nepevného nástroje – polyuretanu – ve tváření Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství je literární studií zaměřenou na výrobní metody tváření pomocí elastomerů. ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Klepáč, Patrik
  Cielom tejto diplomovej práce je návrh variant riešenia výroby zadanej súčiastky a výber vhodnej technológie pre kusovú výrobu zadanej súčiastky z nerezovej ocele 17240. V prvej časti práce je stručné zhodnotenie tvárnenia ...
 • Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku 

  Štajner, David
  Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do ...