Now showing items 1-7 of 7

 • Jednofázový asynchronní motor s pomocnou fází 

  Vácha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dnes ve světě čím dál více využívaných jednofázových asynchronních motorů. Jejím cílem je shromáždit informace o tomto typu motoru a jeho výpočtu. Obsahem první části je teoretická ...
 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Návrh jednofázového asynchronního motoru s pomocnou fází 

  Schlesinger, Petr
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit se základními poznatky o jednofázových asynchronních motorech, jejich odvození od motorů trojfázových a základy postupu výpočtu a návrhu jednofázových asynchronních motorů s kotvou ...
 • Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru 

  Glogar, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kondenzátorů na rozběh jednofázového asynchronního motoru a optimalizaci rozběhu. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické stránce problému, popisují konstrukci, princip funkce, ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru 

  Binek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Volf, Lukáš
  Tato práce se v první kapitole zabývá základními vlastnostmi trojfázových a jednofázových asynchronních motorů. Dále jsou popsány způsoby získávání záběrového momentu jednofázového asynchronního motoru. V druhé části práce ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Vácha, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou dnes ve světě stále více využívaných jednofázových asynchronních motorů. Jejím cílem je shromáždit informace o tomto typu motoru a jeho výpočtu. Obsahem první části je teoretická ...