Now showing items 1-2 of 2

  • Pomocné pohony modernizovaných trolejbusů 

    Houšť, Pavel
    Práce popisuje možnost uplatnění modernizace pomocných pohonů trolejbusů nahrazením stejnosměrných elektromotorů za asynchronní elektromotory. Sleduje historický vývoj pohonů od počátku až po současnost. Popisuje výhody a ...
  • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

    Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...