Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace obnovitelných zdrojů energie v občanských stavbách 

    Sedlák, Tomáš
    Cílem této Diplomové práce je návrh solárních kolektorů. Práce se skládá ze tří částí. První část popisuje technické řešení solárních kolektorů a solárních soustav. Druhá část obsahuje návrh velikosti kolektorové plochy ...