Now showing items 1-1 of 1

  • Spojitý jednodruhový populační model v biologii 

    Kozubík, Lukáš
    Cílem této bakalářské práce je shrnutí některých spojitých jednodruhových populačních modelů včetně ilustrace jejich aplikace. První kapitola se zabývá popisy základních populačních modelů včetně krátkého představení jejich ...