Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování populačních problémů v biologii 

    Mikušková, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá modelováním populačních problémů v biologii. Jejím cílem je uvedení základních modelů popisujících dynamiku vývoje jedné nebo dvou populací. Modely, které jsou v této práci uvedené, jsou ...