Now showing items 1-3 of 3

 • Moderní metody přípravy porézní biokeramiky 

  Šťastný, Přemysl
  Práce se zabývá metodami přípravy porézních keramik se zaměřením na biokeramické podpůrné systémy kostních tkání, anglicky nazývané "bioscaffolds". Rešerše je členěna do tří částí. První část je věnována koloidním suspenzím, ...
 • Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů 

  David, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá ...
 • Vícefázové biokeramické porézní náhrady kostní tkáně na bázi fosforečnanů vápenatých 

  Smiešková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků na téma: Vícefázové biokeramické porézní náhrady kostní tkáně na bázi fosforečnanů vápenatých. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje literární rešerši, která ...