Now showing items 1-6 of 6

 • Design porcelánového setu pro aditivní výrobu 

  Vítek, Jan
  Práce se zabývá návrhem sady porcelánových šálků na kávu. Při návrhu jsou použity principy parametrizace a rovněž inovativní způsob tvorby dekoru pomocí generativních algoritmů. Na návrhu práce zkoumá možností využití ...
 • ODPUŠTĚNÍ, STRACH A OČEKÁVÁNÍ 

  Pavlíčková, Ivana
  Zohledňování ekonomického systému a jeho následná sublimace do procesů společenského života hraje v kolekci hlavní roli, což s sebou latentně nese i tematizaci těžkého břemene lidského bytí či otázek morální volby. Pozornost ...
 • Posouzení možnosti zvýšení užitných vlastností střepu zdravotnické keramiky 

  Čech, Tomáš
  Cílem práce je posouzení možnosti zvýšení užitných vlastností střepu zdravotnické keramiky. Popis stávající výroby zdravotnické keramiky. Posouzení vlivu příměsi steatitu do stávající surovinové směsi pro výrobu zdravotnické ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Vliv dispergace nanovláken na vlastnosti slinutého keramického střepu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posoudit výsledné vlastnosti tradičního porcelánového střepu s využitím nanovláken. V rámci teoretické části diplomové práce jsou shrnuty dosavadní poznatky výzkumů zabývajících se keramickými ...
 • Vývoj anortitové keramiky 

  Toman, Boris
  Při výpalu vápenatých keramických surovin se vytváří nová krystalická fáze anortit. Ten může významně vylepšit vlastnosti keramického střepu. Tato práce se zabývá možnostmi vývoje anortitové keramiky za použití neplastických ...