Now showing items 1-2 of 2

  • Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři 

    Vykoukal, Libor
    Cílem diplomové práce je časová analýza podloží vyztuženého štěrkovými pilíři a bez nich. Podloží je tvořeno nasycenými jíly. Hlavním úkolem je zavedení zlepšení do numerických modelů. Pro účel diplomové práce je zvolen ...
  • Odvodnění stavební jámy - numerická analýza 

    Krejzar, Vojtěch
    Předmětem práce je numerická analýza odvodnění stavební jámy. Úvodem jsou zmíněny příklady z praxe a shrnuty potřebné teoretické podklady. Jednotlivé dílčí problémy jsou modelovány jako 2D a 3D úlohy na zvoleném příkladu ...