Now showing items 1-2 of 2

  • Studium slinování nanočásticových keramických materiálů 

    Dobšák, Petr
    Předmětem dizertační práce bylo studium slinování nanočásticových a submikročásticových keramických materiálů na bázi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého s cílem srovnat kinetiku slinování nanometrových a submikrometrových ...
  • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

    Urbánková, Radka
    Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...