Now showing items 1-20 of 89

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Analýza kvality svarových spojů 

  Němečková, Monika
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality svarových spojů na tlakovém zásobníku, který se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Hlavní podstata je zlepšit pórovitost ve svarovém spoji. Teoretická část se zabírá rozborem ...
 • Analýza vlivu recyklace práškové oceli na porozitu dílů vyráběných technologií Selective Laser Melting 

  Sůkal, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem recyklace práškové oceli 1.2709 na porozitu dílů zpracovaných technologií SLM. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky vlivu vybraných procesních parametrů této aditivní technologie ...
 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Deposition of Hydroxyapatite and Tricalcium Phosphate Coatings by Suspension Plasma Spraying: Effects of Torch Speed 

  Ročňáková, Ivana; Slámečka, Karel; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Remešová, Michaela; Dyčková, Lucie; Břínek, Adam; Jech, David; Dvořák, Karel; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2018-12-01)
  This research focuses on the deposition of hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) coatings produced by suspension plasma spraying (SPS) using in-house liquid feedstock suspensions. The work studied the effects ...
 • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

  Suchá, Kateřina
  Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
 • Dům krátké cesty 

  Kouřilová, Monika
  Řešené území pro návrh architektonické studie se nachází v městské části Brno-Židenice, v katastrálním území Židenice, na levém (východním) břehu řeky Svitavy, přibližně 2 km na východ od historického jádra. Území o rozloze ...
 • Důsledky tvorby anortitu v keramickém střepu 

  Beránková, Karla
  Anortit je krystalická fáze keramického střepu. Vzniká při výpalu vápenatých keramických surovinových směsí. Tato práce se zabývá vlivem anortitu na výsledné vlastnosti keramického střepu, zejména pevnost v ohybu, pórovitost, ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Hodnocení mechanických a strukturních vlastností nového bloku 

  Lefner, Jiří
  Smyslem této vysokoškolské kvalifikační práce je srovnat mechanické a struk- turní vlastnosti dvou typů odlitků ze slitiny hliníku, dílců bloku motoru, zhotove- ných odlišnými technologiemi. Vysokotlakým litím s lokálním ...
 • Hodnocení porezity u odlitků gravitačně litých z Al slitin 

  Staňková, Markéta
  Řešením diplomové práce je hodnocení porezity v návaznosti na mechanických vlastnostech z různých Al slitin. Odlitky byly zhotoveny gravitačním litím do kokil nebo gravitačním litím do písku. Naměřené hodnoty (mechanické ...
 • Hodnocení porezity u odlitků tlakově litých z Al slitin 

  Klocová, Petra
  Cílem této diplomové práce je hodnocení porezity u tlakově litých odlitků, případně míst s lokálním dotlačováním v návaznosti na mechanické a strukturní vlastnosti. Vzorky ze slitiny AlSi9Cu3 byly odebrány z bloku motoru ...
 • Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Straka, Jakub
  Cílem této diplomové práce je hodnocení porezity u tlakově litých odlitků, popřípadě míst s lokálním dotlačováním v závislosti na mechanických a strukturních vlastnostech. Vzorky ze slitiny AlSi9Cu3 byly odebrány z bloku ...
 • Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů 

  Roubal, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Hygric and mechanical parameters of ternary binder based plasters lightweighted by expanded perlite 

  Čáchová, Monika; Koňáková, Dana; Vejmelková, Eva; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This article is focused on modern plasters with improved thermal insulating ability. The studied plasters were composed of lime, cement, ceramic powder, expanded perlite and silica sand. Regarding the matrix, three kinds ...
 • Intenzivní městský dům 

  Kundrák, Karol
  Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na plochách brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť objekty v ktorých sa budú miešať ...
 • Intenzivní městský dům 

  Murínová, Lenka
  Témou diplomovej práce je návrh „mestského domu“, v podobe intenzívnej mestskej štruktúry, využívajúceho danú plochu s čo najväčšou efektivitou z hľadiska bývania, služieb a pracovných príležitostí na relatívne malej ploche. ...
 • Intenzivní městský dům 

  Nevřivá, Jana
  Předmětem diplomové práce je revitalizace městského bloku na ulici Křenová v brněnské městské části Trnitá. Pozemek je z větší části brownfield. Návrh nového využití prostoru zahrnuje novostavbu intenzivní městské zástavby, ...
 • Intenzivní městský dům 

  Krejsová, Aneta
  Předmětem diplomové práce je aplikace intenzivního městského domu na plochy brownfields v Brně v rámci přístupu k využívání území měst ve 21. století. Cílem je maximální využití pozemku pro širokou škálu funkcí za současné ...