Now showing items 1-5 of 5

 • Čtečka obličejů 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
 • Detekce rádiového komunikačního signálu v kmitočtové oblasti 

  Zátyik, Ján
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými metodami detekce přítomnosti rádiového signálu ve spektrální oblasti. Popisuje princip metod Bartlett, Welch, Multitaper, Yule-Walker a Burg pro odhad výkonového spektra ...
 • Metody měření frekvence kmitů 

  Kunz, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou metod měření frekvence a fáze a metodikou porovnání jejich vlastností. Jsou rozebrány požadavky na tyto metody a problémy vyskytující se při měření. Část práce je věnována různým ...
 • Porovnání metod řešení nelineárních dynamických soustav 

  Krejčí, Jaroslav
  Cílem této práce je provést řešení pro daný typ nelineární dynamické soustavy o jednom stupni volnosti pomocí různých přibližných analytických metod a provést jejich vzájemné srovnání. V úvodu práce jsou popsány základní ...
 • Směrové reprezentace obrazů 

  Zátyik, Ján
  Jednotlivé metody popisují obraz na základě určitých tvarů, kterým se říká báze nebo frame. Pomocí těchto bází se provádí transformace obrazu do reprezentace pomocí transformačních koeficientů. Cílem je, aby byl obraz ...