Now showing items 1-8 of 8

 • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

  Kotková, Eva
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...
 • Diff pro různé typy kancelářských dokumentů 

  Varga, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním různých typů kancelářských dokumentů. Cílem práce je sestavení modulu do stávající aplikace mediadiff pro porovnávání dokumentů kancelářského balíku Open Office, mezi které patří ...
 • MediaDiff - diff pro statické obrázky 

  Brothánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. ...
 • Porovnávání 3D objektů v jazyce JAVA 

  Zapletal, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je načítat 3D modely v různých souborových formátech a zobrazovat je, vytvářet řezy z 3D modelů ale i zpětně z řezů vytvářet 3D modely, vyčíslit nepřesnosti po vyhlazení a dalších úpravách a zkoumat ...
 • Porovnávání dokumentů na základě barevného schématu 

  Duchoň, Matúš
  Tato práce pojednává o porovnávání webových dokumentů na základe jejich barevného schématu. Zaměřujeme se na problematiku získávání barevné schémy, pro ktorou byly navrženy dvě metody spracování dokumentu, obě využívajíci ...
 • Porovnávání dvou audio vzorů jako Android aplikace 

  Zhantemirov, Sultan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na implementaci Android aplikace pro porovnávání audio vzorků pomocí speciálních technik. Cílem výsledného programu je jednoduchá demonstrace algoritmu porovnávání a jeho urychlení. První ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Šťáva, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Sálus, Ondřej
  Cílem této práce je vývoj aplikace pro porovnávání a vyhledávání 3D modelů. Zabývá se extrakcí deskriptorů vhodných pro porovnávání 3D modelů a umožňuje pro uživatelem vybraný model vyhledat několik nejpodobnějších 3D ...