Now showing items 1-2 of 2

  • Cenová mapa nájmů nebytových prostor v Olomouci. 

    Švec, Jakub
    Předmětem práce je vytvoření cenové mapy nebytových prostor krajského města Olomouce. Před vznikem cenových map bude provedena analýza jednotkových cen kancelářských a komerčních prostor pomocí porovnávací metody. Vstupními ...
  • Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Havířově 

    Okrouhlý, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Havířov, a to konkrétně garáží z cihelných bloků. V této práci půjde o srovnání ceny administrativní dle platného ...