Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě 

  Boško, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, ...
 • Porovnání cen bytu v České republice a na Slovensku. 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako sa líšia ceny vybraného typu bytu v Českej republike a na Slovensku. Úlohou je preveriť cenové predpisy v Českej republike a na Slovensku. Stanoviť ceny pre vybrané typy bytov na ...
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov z ponukových cien, porovnávacou metódou 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Pursuant to Decree No. 492/2004 Coll. of the Ministry of Justice, a valuer may determine the general value of a flat by the known methods: comparative, combined or cost based ones. Selection of appropriate method is left ...