Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

    Raučinová, Veronika
    Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
  • Zastřešení objektu pro společenské účely 

    Bašista, Ján
    Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...