Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce a automatická analýza skenování sítí 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce se věnuje monitorování počítačových sítí s využitím toků. Je zde popsán framework Nemea, který lze využít k sestavení komplexního systému pro detekci síťových útoků a jehož součástí je modul vyvíjený ...
 • Detekce síťových útoků pomocí nástroje Tshark 

  Dudek, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro detekci síťových útoků ze zachycené síťové komunikace. K tomu využívá paketový analyzátor tshark, jehož význam spočívá v převedení vstupního souboru se zachycenou ...
 • Generátor síťových útoků 

  Buček, Hynek
  Tato práce je zaměřena na studii nejznámějších síťových útoků a to především na ty, které lze teoreticky detekovat bez znalosti obsahu přenášených zpráv. Cílem práce je vytvořit na základě získaných znalostí nástroj, který ...
 • Monitoring zabezpečení LAN sítě 

  Grégr, Matěj
  Tato práce se zabývá bezpečností a monitorováním dostupnosti portů v sítích LAN. Popisuje útoky, které mohou nastat v sítích LAN a obranu vůči nim. Zabývá se také technikami skenování portů. V praktické části je implementována ...
 • Simulátor síťových útoků 

  Filičko, Dávid
  Tato práce pojednává o studii síťových útoků a frameworku monitorování paketů v síti. Zabývá se především síťovými útoky, které je možné detekovat bez znalostí obsahu paketů. Cílem této práce je vytvořit, na základě ...
 • Vyhledávání podobností v síťových datech 

  Hud, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metody pro určování ...
 • Vyhledávání podobností v síťových datech 

  Hud, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metrik pro určování ...