Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce malé CNC frézky 

    Kubálek, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé CNC frézky. Práce obsahuje základní rozdělení a analýzu dostupnosti malých CNC frézek. Dále obsahuje výpočty řezných parametrů zvoleného nástroje a posuvových os. ...
  • Návrh malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem 

    Havlíček, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé CNC frézky s posuvným stolem. Nejprve je uvedena rešerše malých CNC frézek současně dostupných na trhu. Následně bylo provedeno samotné konstrukční řešení stroje za ...