Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza a návrh webového portálu firmy TOPPEX, s.r.o. 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a návrh zlepšení konstrukce interaktivního webového portálu, jehož součástí je návrh zlepšení nosné konstrukce webu, seo optimalizace a statistického vyhodnocení získaných dat z ...
 • Analýza propagace webového portálu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu propagace webového portálu firmy TOPPEX s.r.o. s názvem Krok za krokem k ekonomické samostatnosti. Tento portál firma založila v roce 2012 a na jaře 2013 realizovala pro portál ...
 • Automaticky aktualizovaný webový portál 

  Staněk, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci automaticky aktualizovaného webového portálu, který řeší nedostatky portálů plněných obsahem lidmi. Dále předkládá srovnání existujících vědeckých portálů, rozebírá ...
 • Automaticky aktualizovaný webový portál o evropských výzkumných projektech 

  Charvát, Lucie
  Cílem práce je vytvořit webový portál umožňující uživateli vyhledávat evropské výzkumné projekty. V porovnání se stávajícími řešeními se pak specializuje na plnotextové vyhledávání v technických zprávách vydaných v rámci ...
 • Collaborative Text Editing in a Portal 

  Korčák, Ján
  V tomto texte sa zameriame na populárnu koncepciu kolaboratívnej tvorby dokumentov. Predstavíme si myšlienku využitia tohto mechanizmu v rôznych oblastiach rozhodovania, popíšeme si koncept a princíp fungovania. Následne ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Mertel, Ján
  Bakalářská práce se věnuje problematice automatickýho přidávání relevantních článků z nejakého úložistě, přičemž rešpektuje vymezený cílený záměr webového portálu. Jako součást práce je podpora personalizace portálu dle ...
 • Herní portál v Cloudu 

  Rozsypálek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací herního portálu v cloudu pro jednoho vybraného  poskytovatele Platformy jako služby (PaaS). Stěžejní částí této práce je výběr vhodných technologií a jejich využití v ...
 • Informační systém/intranet pro malou obec 

  Hlavička, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro malou obec v prostředí internetu. S využitím získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností jsem navrhl jednoduchý informační systém obce. Systém by ...
 • Inovace řízení objednávek ve firmě ABC 

  Ivanova, Lizaveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inovaci ve vybrané firme. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy. V analytické části je cílem zjistit současný stav ve firme, činnosti podniku, popsat proces průběhu řízeni ...
 • Inovativní herní VR demo v UE4 

  Doležal, Josef
  Cílem práce je vytvořit demo aplikaci pro virtuální realitu s použitím Unreal engine 4. Hlavními mechanikami vytvořenými v této práci jsou gravitační pole, simulující vlastní gravitaci a zrcadlové teleportály schopné ...
 • Internetový portál výzkumné skupiny 

  Blaheta, David
  Obsahem bakalářské práce je vytvoření portálu vědecké skupiny dle konkrétních požadavků zadavatele. Vytvořené webové stránky jsou pojaty dynamicky a umožňují uživateli značný komfort nejen v oblasti získávání informací, ...
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci ...
 • Komunitní portál 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit komunitní portál pro českou pobočku firmy Red Hat. Účelem tohoto portálu je umožnit jednoduše a v přehledné formě zaměstnancům brněnské pobočky Red Hat publikovat informace o aktivitách firmy pro ...
 • Koncepční návrh portálového jeřábu 4 tuny 

  Lopata, Zbyněk
  V bakalářské práci se zabývám koncepčním návrhem portálového jeřábu s nosností 4 tun. Práce je zaměřena na návrh hlavních parametrů jeřábu, jeřábové kočky, hlavního nosníku, podpěr, kolejnic, pojezdových kol a pojezdových ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...
 • Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ 

  Berešík, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich ...
 • Návrh a implementace databázové aplikace pro analýzu sportovních výkonů 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia databázovej aplikácie pre podporu športových analýz. Význam riešení je demonštrovaný vo futbalovom prostredí a zastáva pozitívny vplyv techniky na šport. Vďaka ...
 • Návrh internetového rezervačního portálu hotelu 

  Svobodník, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá návrhem internetového rezervačního portálu. Cílem je navrhnout způsob rezervace ubytování přes internet v ubytovacím zařízení. To zahrnuje zobrazení a popsání procesů, zabezpečení, správných postupů ...
 • Návrh rezervačného hotelového portálu 

  Čurilla, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom hotelového rezervačného portálu. Jej ciežom je vytvoriť návrh portálu pre rezervovanie ubytovania v hoteloch a penziónoch, čo najlepším spôsobom. Práca obsahuje návrh, programových, ...