Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptace historického objektu pro rekreační účely 

  Kašáková, Kristína
  Cieľom bakalárskej práce je posúdenie vybraných častí konštrukcie historického objektu. Práca je zložená z diagnostickej a projekčnej časti. Diagnostická časť sa zaoberá zameraním objektu a vykonaním skúšok pevnosti malty ...
 • Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen 

  Hric, Fedor
  Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový nosník z lepeného ...
 • Návrh betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů 

  Badány, Kristián
  Táto práca sa v prvej časti zaoberá základnými informáciami o nekovovej výstuži a jej všeobecným návrhom, v druhej časti je posúdená prefabrikovaná oporná stena. Oporná stena je navrhnutá vo viacerých variantoch: v prvom ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrdina, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a návrhom zmien informačného systému podniku pôsobiaceho v stavebníctve. V prvej časti je predstavená problematika a základné pojmy z oblasti informačných systémov, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Valová, Iveta
  Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti a zároveň jej procesov v oddelení logistiky. Na základe teoretických poznatkov je vypracovaná analýza, vďaka ktorej získame výsledky. ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Stropní deska RD 

  Sivčák, Jozef
  Cieľom tejto práce je návrh a posúdenie železobetónovej stropnej dosky rodinného domu. Doska je pôdorysne zalomená v najväčšom poli pod uhlom 120° a nachádza sa v nej pomerne veľký otvor pre jednoramenné schodisko. Vnútorné ...