Now showing items 1-14 of 14

 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Pecha, Václav
  Práce shrnuje základní principy měření pro různé typy vyhledávacích přístrojů. Zabývá se měřením pomocí rezonance. Objasňuje jev rezonance a měřicí techniky, jimiž lze tohoto jevu využít, a to zejména k řešení problému ...
 • Lokalizátor s ovládáním přes GSM rozhraní 

  Pristach, Marián
  Diplomová práca rieši návrh zariadenia na lokalizáciu polohy mobilných prostriedkov pomocou družíc GPS. Získané súradnice sú posielané cez GSM sieť užívateľovi na mobilný telefón vo forme SMS správ alebo sú ukladané na ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Foltýnová, Michaela
  Novostavba městského bytového domu se nachází v centru města Brna, začleněna do zástavby starších bytových domů na ulici Klíčova a z části na ulici Zvěřinova, v blízkosti ulic Křenová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický ...
 • Multifunční monitorovací pás 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Určení typu a směru zbraně v obrazové scéně 

  Kolcún, Róbert
  Cieľom tejto práce je navrhnúť spôsob pre klasifikáciu typu zbrane do dvoch kategórií na krátke a dlhé, a určenie náklonu zbrane v obrazovej scéne. Zvolený problém som riešil pomocou niekoľkých postupov, použitím klasických ...
 • Využití senzorů MEMS pro lokální určení polohy 

  Bobalík, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je návrh a konstrukce „strapdown“ inerciálního navigačního sytému, který je založen na vyžití MEMS senzorů. Práce dále obsahuje popis fyzikálních zákonitostí, které se dotýkají problematiky ...
 • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

  Brychta, Josef
  Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.
 • Výzkum lokalizačních algoritmů pro bezdrátové senzorové sítě 

  Holešinský, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum lokalizačních algoritmů. Lokalizační algoritmy jsou často vyvíjeny přímo pro konkrétní aplikaci, protože konkrétní požadavky každé aplikace se mohou značně různit. Takový přístup ...
 • Základní kurz svařování metodou 135 

  Dolejský, Tomáš
  TOMÁŠ DOLEJSKÝ: Základní kurz svařování metodou 135. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie předkládá návrh pro teoretickou i praktickou část základního kurzu svařování meto-dou 135, ...