Now showing items 1-7 of 7

 • Pohon regulačního trojfázového autotransformátoru 

  Nevřela, Tomáš
  Cílem této práce je zrealizovat pohon trojfázového regulačního autotransformátoru. Projekt obsahuje teoretický základ z elektrických pohonů, na základě kterého je volen typ motoru, způsob řízení a regulátor pro potřeby ...
 • Regulace polohy svisle otáčivého ramene 

  Nykodým, Libor
  Tato práce se zabývá číslicovou regulací polohy svisle otáčivého ramene. Pohonem tohoto ramene je stejnosměrný motor k jehož číslicovému řízení je použit programovatelný automat. Výsledkem práce je několik alternativ řešení ...
 • Regulátor pohonu opony 

  Večerník, Jan
  Diplomová práce popisuje a navrhuje řešení pro zadaný problém regulace pohonu divadelní opony v DS Krakonoš – Vysoké nad Jizerou pomocí moderního mikrokontroléru s měničem. Je zde uveden podrobný rozbor problému včetně ...
 • Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů 

  Korsa, Filip
  Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrženého obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za ...
 • Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje 

  Janeček, Jan
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první ...
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...
 • Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů 

  Uher, Ondřej
  Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči ...