Now showing items 1-20 of 27

 • Adaptive Distance Estimation Based on RSSI in 802.15.4 Network 

  Botta, M.; Simek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  This paper deals with the distance estimation issue in 802.15.4 wireless sensor networks. On a basis of signal strength of received frames a distance between two sensor nodes using the log-normal shadowing radio propagation ...
 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Horázný, František
  Tato práce se zabývá problematikou určení přibližné polohy zdroje zvuku v souřadném systému pomocí mikrofonního pole. Zabývá se všemi vlivy na určení polohy pomocí audio signálů. Vysvětluje základní principy metod, které ...
 • Bezdrátová senzorová síť na platformě Android 

  Bělohoubek, Tomáš
  Současná mobilní zařízení s operačním systémem Android v sobě obsahují množství senzorů, bezdrátových modulů a prostředků pro zjišťování polohy a stávají se zajímavé pro využití v oblasti senzorových sítí. Práce se zabývá ...
 • Bistatic and Multistatic Radar Systems 

  Bezousek, P.; Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  Radar systems, based on bistatic radar concept attracted a substantial attention in the recent years. Passive coherent location systems using \"transmitters of opportunity\" like radio or TV broadcasters, GSM base stations, ...
 • The DVB-T-Based Positioning System and Single Frequency Network Offset Estimation 

  Karasek, R.; Vejrazka, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  As position information becomes more and more important in many fields of technology it is advantageous to recognize it in scenarios where satellite-based systems fail. Such a case is the scenario inside buildings where ...
 • Elektronický záznam jízd pomocí GPS 

  Kokeš, Ondřej
  Systém provádějící elektronický záznam jízd s využitím GPS umožní jednoduše sledovat provoz vozidla. Během užívání vozidla jsou informace shromažďovány a ukládány do paměťového modulu, odkud je potom generována samotná ...
 • Experimental Verification of Inertial Navigation with MEMS for Forensic Investigation of Vehicle Collision 

  Tadic, S.; Vukajlovic, M. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-04)
  This paper studies whether low-grade inertial sensors can be adequate source of data for the accident characterization and the estimation of vehicle trajectory near crash. Paper presents outcomes of an experiment carried ...
 • GPS sledovací systém 

  Hofman, Jan
  V práci je popsán základní princip a vlastnosti globálního pozičního systému GPS. Je zde přiblížena problematika určování polohy, rychlosti a nadmořské výšky. Tyto poznatky jsou dále použity pro návrh zařízení, které ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • Konstrukční návrh měřicího volantu 

  Papp, Tomáš
  Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...
 • Marketingová strategie firmy BIOlight pro český trh 

  Pagáč, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie marketingovej stratégie pre firmu BIOlight, ktorá sa zaoberá predajom biolámp. Firma plánuje vstup na Český trh a potrebuje vyhovujúcu marketingovú stratégiu. Moja diplomová ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Marketingové strategie globálních IT korporací 

  Mikula, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je popis a analýza marketingových stratégií vybraných nadnárodných spoločností pôsobiacich v informačných technológiách. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých marketingových stratégiách firiem, ...
 • Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Maršálek, Roman; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-08-11)
  Článek popisuje výsledky měřící kampaně rádiového kanálu uvnitř osobního automobilu v pásmu 3-11 GHz. V článku je řešen efekt umístění antén a efekt přítomnosti pasažérů. Měření bylo provedeno ve frekvenční doméně a příslušné ...
 • Návrh konstrukce polohování mikroskopu 

  Donabauer, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací polohovacího pivotu průmyslového modulárního mikroskopu ve dvou na sebe kolmých osách pro zajištění kolmého dopadu svazku při měření. Na základě průzkumu současného stavu ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hrbatová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...
 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...
 • Návrh mechanické konstrukce experimentálního kolimátoru 

  Toman, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku justážního kolimátoru, které slouží k osovému natáčení optické sestavy, a také konstrukčním návrhem přípravku pro výškové polohování pomocného dalekohledu justážního ...
 • Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru 

  Roun, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řídicího systému pneumatického manipulátoru. Rešeršní část práce popisuje současné možnosti pneumatických prvků pro řízení a polohování pneumatických sestav. Praktická část popisuje ...