Now showing items 1-5 of 5

 • Contactless Limb Volume Measurement 

  Zahradníčková, Ludmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Determination of the extent and state of a limb edema is based on information about its current volume. There are a number of methods for volume measurements, but they are timeconsuming, expensive or not accurate enough. ...
 • Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření 

  Pytela, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky dálkově řízeného polohovacího zařízení, využívajícího krokové motory ILS1R573PB1A0 pohánějící lineární osy Berger Lahr PAS41BR. Krokové motory jsou vybaveny rozhraním ...
 • Polohování naklápěcí hlavy frézovací multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena 

  Grepl, Martin
  Práce pojednává o polohování naklápěcí hlavy multifunkčního frézovacího centra ve třech osách. Cílem práce je navrhnout multifunkční frézovací obráběcí centrum s vodorovnou osou vřetene ve spolupráci s Bc. Ľubomírem ...
 • Povelovací zařízení pro anténní rotátor řízené z PC 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca sa zaoberá rozborom a návrhom zariadenia pre ovládanie rotátoru offsetovej antény riadeného počítačom. Vysvetľuje princíp satelitného vysielania a smerovania pozemných antén. Opisuje návrh jednotlivých obvodov, dosky ...
 • Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny 

  Zahradníčková, Ludmila
  Určení rozsahu a stavu otoku končetiny je možné na základě znalosti objemu postižené končetiny v daném čase. K vyhodnocení změn lze využít různé matematicko-fyzikální metody. Teoretická část této diplomové práce pojednává ...