Now showing items 1-5 of 5

 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Návrh na zlepšení vybraných služeb společnosti STUDENT AGENCY s.r.o. 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je, na základě výsledků z provedeného průzkumu spokojenosti zákazníků se službami souvisejícími s luxusní autobusovou dopravou, vytvořit návrhy a doporučení pro zlepšení kvality těchto služeb. ...
 • Návrh podnikatelského plánu - poskytování služeb 

  Merta, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Merta, s.r.o., jejímž předmětem podnikání bude provoz solné jeskyně. První část práce je zaměřena na teorii a strukturu podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Menšík, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na využití nepotřebných kancelářských budov v centru města Brna , jejich možnou adaptací s následným využitím pro poskytování ubytovacích služeb v nižší cenové úrovni. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení společnosti 

  Berka, Václav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského záměru pro založení společnosti. Nejprve se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány pojmy týkající se podnikání, dále se zde definuje podnikání v hotelnictví ...