Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace vybrané technologie pro ISP 

    Doležal, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu ...
  • Informační systém poskytovatele internetového připojení 

    Straňák, Slavomír
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému poskytovatele internetového připojení (ISP) s využitím technologie NetFlow pro monitorování sítí. Charakterizuje NetFlow architekturu jako celek, jednotlivé ...