Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna 

    Konečný, Pavel
    Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na ...