Now showing items 1-7 of 7

 • Deformačně-napěťová analýza zubu ošetřeného kořenovou inlay 

  Sláma, David
  Tato práce se zabývá dentální stomatologickou biomechanikou, konkrétně kořenovými čepy (kořenovými inlay). Tyto čepy jsou zaváděny do endodoticky ošetřeného zubního kanálku, kde jsou přilepeny pomocí cementu a následně se ...
 • Nosná konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí. Konstrukce je řešena jako spolupůsobící vícepodlažní ocelový skelet s betonovým jádrem. Návrh byl uvažován ve čtyřech ...
 • Objekt pro administrativmí a logistické účely 

  Navrátil, Ondřej
  Jedná se o návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po celé šířce navržena dvoupatrová skeletová ...
 • Statická analýza střešní konstrukce 

  Dolníčková, Andrea
  Práce se zabývá statickou analýzou krovu s ocelovou vaznicí. Jedná se o sedlovou střechu tvaru L nad rodinným domem. Výpočtový model konstrukce je vytvořen v programu RFEM 5.07, který provádí výpočet pomocí metody konečných ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Back, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je návrh a statický posudek základních prvků trojlodního skladového objektu. Dále je vypracována projektová dokumentace skládající se z technické zprávy, dispozičních výkresů, výrobních výkresu a ...
 • Vyhlídková věž v oblasti Brdy 

  Kováčová, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je vypracování statického řešení vyhlídkové věže v oblasti Brdy. Konstrukce je vytvořena jako 3D model. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 15.1. Na ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...